Adam Chrupczak - studiował aktorstwo na białostockim Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie.

Zdobywał doświadczenie na wielu warsztatch pracy z głosem i słowem,

na licznych wystąpieniach publicznych, a także jako członek Jakby Kabaretu.