Podczas IX Przeglądu Kabaretowego "Ślimak" 2011 

odbyły się także warsztaty dla uczestników.

 Zajęcia poprowadził Andrzej Talkowski

 zaś w opanowaniu podstaw pantomimy 

pomógł kabaret Mimika.