Jak co roku święty Mikołaj odwiedził dzieci przebywające

 w wigilijny wieczór na oddziale dziecięcym

 oraz na oddziale chirurgii dziecięcej

 Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.