W roku 2007 miała miejsce promocja książki pt. Marzenia Dziecka. 

Składa się ona z wierszy napisanych przez dzieci oraz ilustracji, 

które namalowali także najmłodsi. 

Rozdanie nagród twórcom książki poprzedziło przedstawienie teatralne.

 

 

 

W grudniu dzięki otrzymanym darom od jednego ze sponsorów 

grupa dzieci otrzymała ubrania zimowe.