Jak co roku Św. Mikołaj odwiedził dzieci przebywające

 na oddziale chirurgii dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim

 w Siedlcach i wręczył im drobne upominki.