28.06.2014 r. w miejscowości Zwoleń przy Placu Kochanowskiego

odbył się Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy "Ślimak"

zorganizowany przez Agnecję Artystyczną Robkabaret

przy współpracy z Domem Kultury w Zwoleniu.

 

Patronat honorowy nad imprezą objęła

p. Bogusława Jaworska burmistrz Zwolenia.

 

Jury obradowało w składzie:

Bogusława Jaworska

Natalia Anna 

Arkadiusz Chorąży

Robert Jaworek

 

Nagrody przyznano następującym artystom:

GRAND PRIX - KABARET INACZEJ

I MIEJSCE - KABARET BAJECZKA

II MIEJSCE - SZYMON ŁATKOWSKI STAND UP

III MIEJSCE - CEZARY SADOWSKI STAND UP

NAGRODA DZIENNIKARZY - KABARET INACZEJ